حمید حمدی، متولد 26 سپتامبر 2000 با نام هنری دی جی حمید ایکس به عنوان یک دی جی و تنظیم کننده موسیقی الکترونیک شناخته شده است. او در سال 2015 رتبه برترین های مسابقه Top Persian DJs را کسب کرد. وی همچنین توسط هنرمند های زیادی دنبال میشود.

Hip-Hop/Rap & EDM producer from Iran
Hamid Hamdi started with the name of Henry DJ HamidX from 2014
was able to win the top in the Top Persian DJs for the first time of the tournament
One From Tehran DJs, who are followed by many artists

Background information